Domènec Ceret

  

Domènec Ceret i Vila (Sabadell, 1865 - Barcelona, 1922). Actor, director i guionista. Debutà a l'Ateneu de Sabadell i es dedicà sobretot als gèneres líric i còmic. Començà al cinema amb el film "Mala Raza" de Fructuós Gelabert. Treballà per la Barcinógrafo, per l'Argos i la Segre Films, on col·laborà amb Josep Togores. Al 1915 fou contractat per la Studio Films com a director tecnicoartístic i protagonista de curts còmics, l'èxit dels quals el portà al càrrec de director d'escena fins al final de 1917. Entre els títols més destacats d'aquesta època hi trobem: "La loca del monasterio", "Los saltimbanquis", "Regeneración" i "Humanidad".

Elements Relacionats