Exploració PUBLICACIONS PERIÒDIQUES per data d'enviament