Romà Solà Mestres

  

Romà Solà i Mestres. Distribuidor cinematogràfic nascut a Barcelona l'11 de juliol de 1881, germa del director Joan Solà i Mestres. El 1912 fou gerent del departament de lloguer dels films de la Hispano Films, el mateix càrrec que ocupà el 1917 a l'Studio Films, firma creada el 1915 pel seu germà Joan i per Alfred Fontanals. Més endavant, fou cap de distribució de material de la Metro Goldwyn Corporation (1924-1926), director comercial d'UFA (1926), i director comercial d'Exclusivas Diana (1927-1930). El 1931 el nomenaren gerent a Catalunya de la Hispano American Films, filial espanyola de la Universal Pictures nord-americana. Representant per Catalunya, Aragó i Illes Balears de l'empresa bilbaïna Meyler Films. Després muntà la seva pròpia empresa de compravenda i lloguer de films: Distribuciones Ramon Sola (1935-1944). Durant molts anys fou representant a Barcelona de la Cambra de Comerc Hispano-Belga.

Elements Relacionats