Fructuós Gelabert

  

Fructuós Gelabert i Badiella (Gràcia, Barcelona, 1874 - Barcelona, 1955). Director de fotografia, realitzador i productor. L’afició per tot tipus d’instruments per presentar imatges en moviment el portà a fabricar la seva pròpia filmadora, realitzant el 1897 el primer film argumental a l’Estat espanyol, “Riña en un café”. Al temps que inventa nous dispositius de projecció, realitzà el 1898 “Choque de dos transatlánticos”, la primera obra d’animació al país, i a partir del 1903 com a director tècnic i del laboratori de l’Empresa Diorama rodà diverses cintes argumentals d’èxit. Aquestes li permeteren crear la productora Films Barcelona, i construir el 1908 els primers estudis cinematogràfics de la ciutat, que constaven d’una immensa galeria de vidre, on rodà diversos films, i experimentà i fabricà nous aparells de projecció i millora de les tècniques d’il•luminació, com l’anomenada làmpada oxiaereaacetilènica. A partir de 1914 inicià la seva faceta de productor amb Boreal Films, que acabà venent finalment a la Studio Films, i finalment filmà el 1928 la seva última pel•lícula, “La puntaire”. Després d’això, es dedicà exclusivament a la reparació i invenció d’aparells cinematogràfics amb la seva pròpia marca “Frugel”, on investigà la possibilitat del cinema en tres dimensions. Finalment, amb els diners que l’Ajuntament de Barcelona li atorgà en l’homenatge que li realitzaren el 1952, desenvolupà una segona versió de la seva primera pel•lícula “Riña en un caf锸 que s’havia perdut amb el pas del temps.

Elements Relacionats