Exploració BIBLIOTECA DIGITAL per data d'enviament