Comunitats

El repositori està organitzat en comunitats i col·leccions d’acord amb la tipologia, l’origen i l’objecte dels documents.

Comunitats:

  • ARXIU DE PREMSA : aquí trobareu el fons de premsa cinematogràfica, és a dir, crítiques, escrits, pressbooks, etc. (2a fase)
  • ARXIU GRÀFIC : el cinema genera una gran quantitat de material gràfic que acompanya els films: cartells, fotos, cartelleres, programes de mà… Part d’aquest material és el que trobareu dins d’aquesta comunitat.
  • FILMS : comunitat principal, ja que lliga diferents fons. Es pot consultar un film i saber tot el material que tenim relacionat amb aquest.
  • ARXIUS PATRIMONIALS : en aquesta comunitat es poden trobar els documents que hem anat digitalitzant dels diferents fons personals que tenim a la biblioteca.
  • BIBLIOTECA DIGITAL : documents com ara llibres, novel·les cinematogràfiques, guions, catàlegs de festivals etc., com també enllaços a fons d’altres biblioteques.
  • DOCUMENTS : inclou els fons documentals, no gràfics, que tenim a la biblioteca i que poden formar part o no d’un fons patrimonial.
  • PUBLICACIONS PERIÒDIQUES : consulta, en accés obert, de moltes de les revistes sobre cinema que es poden trobar a la biblioteca.

A mesura que anem incorporant fons digitals anirem creant noves col·leccions dins les comunitats.