Avís legal

Aquest lloc web amb adreça DNS/repositori.filmoteca.cat/, és propietat de la Filmoteca de Catalunya, amb seu i domicili social a:

  • Plaça Salvador Seguí, 1 - 9
    08001 Barcelona
    NIF: Q0801212B

Tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat de la Filmoteca de Catalunya o dels tercers que n'hagin autoritzat l'ús a la Filmoteca.

Els autors i/o institucions editores dels documents inclosos al repositori digital (a les diferents col·leccions) mantenen els seus drets de propietat intel·lectual sobre els mateixos i estan protegits per la legislació espanyola. La Filmoteca de Catalunya facilita només l'accés a aquests documents per la qual cosa l'usuari ha de fer atenció a les condicions d'ús concretes establertes per a cada document.

La Filmoteca de Catalunya no garanteix l'accés continu als elements i a la informació continguts en aquest lloc web, ni la seva correcta visualització o descàrrega o la seva utilitat, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que escapin al control de la Filmoteca.

La Filmoteca de Catalunya no assumeix cap responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis produïts per interferències, avaries telefòniques o desconnexions en el sistema electrònic o per qualsevol altre factor o circumstància aliens al seu control.

La Filmoteca de Catalunya no garanteix que el seu lloc web i els seus servidors estiguin lliures de virus i de programes malignes de qualsevol tipus, i no es fa responsable dels eventuals danys i perjudicis causats per l'accés al seu lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

La Filmoteca de Catalunya no és responsable de la informació ni de la resta de continguts de tercers enllaçats a aquest lloc web. Els possibles conflictes relatius a aquest lloc web es regiran exclusivament pel dret que afecta l'estat espanyol i la comunitat autònoma de Catalunya, i seran els jutjats de la ciutat de Barcelona els únics competents. Els usuaris accepten el compliment i el respecte d'aquest punt.

La Filmoteca de Catalunya es reserva el dret de modificar els termes i les condicions establerts en aquest document